Visie

Astoja wil graag:


De talenten van mensen zo maximaal mogelijk en op duurzame wijze ontplooien door het stimuleren van zelfinzicht en bewustwording



Wat is coaching?


Coaching is een van de vele mogelijkheden om mensen te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces.  Coaching is het toekomstgericht en doelgericht werken aan de ontwikkeling van de vermogens die al in iemand aanwezig zijn. Bewustwording, inzicht en zelfstandigheid worden gestimuleerd. Deze ontwikkeling kan betrekking hebben op bijvoorbeeld gedrag, maar ook op interne aspecten als zelfvertrouwen en motivatie.


Ontwikkelen doe je in de eerste plaats voor jezelf, maar ook in organisaties lopen mensen tegen ontwikkelingsvragen aan die hen als persoon raken. In een coachingstraject kunnen daarom vragen uit de privésfeer en vragen uit een werkomgeving onderwerp van gesprek zijn. Doordat beide omgevingen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in een persoon, zal een coachingstrajct op beide gebieden effect hebben. Een werkgever heeft dan ook vaak belang bij het groeiproces van een werknemer. De behoefte van een werkgever zal echter meer gericht zijn op het verbeteren van iemands functioneren en minder op de ontwikkeling van het individu.


Coaching is gericht op gezond functionerende mensen die te maken krijgen met een ontwikkelvraagstuk. Soms weet iemand zelf even niet goed hoe zijn/haar ontwikkeling verder kan of loopt iemand steeds tegen bepaalde problemen aan, waarvan hij/zij niet weet hoe daarmee om te gaan. Indien er sprake is van een dieperliggende problematiek kan specialistische hulp en/of medicatie nodig zijn. Bij een dergelijk vermoeden wordt altijd geadviseerd eerst naar een huisarts te gaan voor doorverwijzing naar een psychotherapeut of psychiater.


Meer over Astoja


Astoja is oorspronkelijk opgericht door mijn vader Jack Aarts. Hij besloot als zelfstandige  zijn uitgebreide  financiële en fiscale kennis voor  organisaties in te zetten door hen te adviseren en te ondersteunen bij het verbeteren van hun administraties. Zijn aanpak bestond niet alleen uit het geven van inhoudelijke adviezen, maar ook uit het begeleiden van de implementaties daarvan. Door  actief te  luisteren en door integer te spiegelen over de (on)mogelijkheden die hij bij zijn opdrachtgevers tegenkwam, werd hij een  succesvol en veelgevraagd interim-manager en coach. 


De coachende aanpak is voor mij, Astrid Frissen-Aarts, de basis geweest waarop ik mijn eigen carriere heb vorm gegeven. Beginnend als econoom heb ik inmiddels ruim 20 jaar ervaring in  de diverse domeinen van bedrijfsvoering. Doordat ik de coachende aanpak van mijn vader heb overgenomen in mijn eigen werkomgevingen groeide ik snel door naar een leidinggevende functie en werd ik daarnaast steeds meer gevraagd als mentor en coach. De coachingsvraagstukken werden steeds breder en persoonlijker. Mede hierdoor  ben ik mij uiteindelijk verder gaan verdiepen in het coachings-vak en heb ik een tweejarige mastercoach-opleiding afgerond.  Toen mijn vader met pensioen ging, heb ik Astoja Management voortgezet als  Astoja Coaching en Management.


Astoja  is een bijzondere naam die  ik graag in ere houdt. De zes letters van Astoja zijn zes letters uit de voornamen van mijn ouderlijk gezin. Het gezin dat geduldig en onvoorwaardelijk voor mij klaar staat en mij daardoor heeft geholpen te zijn wie ik ben. Met Astoja laat ik graag zien dat ik niet alleen heel  trots ben op alles wat mijn vader onder deze naam heeft bereikt, maar geef ik hen allemaal een warme plaats in mijn dagelijks leven.

KvK 14059657 BTW NL8073.90.793B02 Privacy