Training Omgaan met Verschillen


Training: Omgaan met verschillen


Verschillen zijn overal. Verschillen zijn er altijd al geweest. Met de huidige technologische ontwikkelingen worden verschillen eenvoudig via onze telefoons en tablets zichtbaar in woord en beeld. Op social media kan hard en anoniem gereageerd worden. Door globalisering en een groeiende wereldeconomie zullen we ook op de werkvloer en de nabije omgeving steeds meer diversiteit en verschillen ervaren. 


Iedereen gaat anders om met een verschil. De een vindt het een kans, de ander een bedreiging. De een omarmt een verschil direct, de ander houdt het zo lang mogelijk af. Dus zelfs de manier waarop we met verschillen omgaan is verschillend.


Waar we  allemaal gelijk in zijn is dat we verschillen opmerken en er naar handelen. Dat moment tussen opmerken en handelen is vaak onbewust. Juist in dat moment zit de ontwikkelkracht.


Waarom?


Een verschil is een gelegenheid om je eigen ideeën opnieuw te bekijken, om je te verwonderen. Niet alle nieuwe ideeën hoeven per definitie beter te zijn dan de bestaande ideeën. Niet alle ideeën hoeven per definitie een bedreiging te vormen of een kans op te leveren. Door andere ideeën te onderzoeken ontwikkel je jezelf. Je leert je eigen beelden te herkennen en aan te vullen. Je gaat merken dat je anders op je omgeving gaat reageren en dat je omgeving anders op jou gaat reageren. Een training in het omgaan met verschillen helpt je dus niet alleen in je persoonlijke ontwikkeling, het zal je ook op een fijne manier laten deelnemen in de groepen om je heen. Wat?


De combinatie van verschillende bewezen theorieën over leer- en denkprocessen zijn door Astoja Coaching uitgewerkt in een praktisch hanteerbaar stappenplan dat leidt tot duurzame persoonlijke ontwikkeling. Het stappenplan is hiernaast modelmatig weergegeven en is de leidraad voor de opbouw van de training.


Voor Wie?


Iedereen die wel eens te maken krijgt met andere opvattingen of die merkt dat zijn eigen beelden niet meer altijd passen in zijn sociale of werkomgeving zal gebaat zijn bij deze training.


Ook teams kunnen veel leren in deze training. In de meeste teams werken verschillende mensen en is bijna altijd sprake van diversiteitsvraagstukken. Die groeiende diversiteit is gezond en voor teams meteen een mooie basis voor een gesprek over verschillen.

Het is belangrijk om te voorkomen dat medewerkers verharden in eigen beeldvorming, omdat dit kan leiden tot arbeidsconflicten en bijbehorend verzuim. Verzuim wordt namelijk vaak veroorzaakt door een ongewenste balans tussen wat het werk vraagt enerzijds en wat de werknemer kan en diens persoonlijke situatie anderzijds.